เงื่อนไขและขั้นตอนในการรับประกันสินค้า
1 ) รับประกันมอเตอร์เก้าอี้นวดและมอเตอร์หมอน ระยะเวลา 1 ปี
2 ) โปรดตรวจสอบก่อนรับสินค้า : กรณีการจัดส่ง เป็นการประกอบสินค้าให้ลูกค้าถึงสถานที่ และลูกค้าลงชื่อรับสินค้า ถือว่าสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ไม่มีชำรุด
 : กรณีการจัดส่งโดยขนส่งเอกชน ลูกค้าต้องถ่ายวีดีโอคลิปตั้งแต่เริ่มแกะเทปกาวที่ติดกล่อง ไปจนถึงการหยิบสินค้าทุกชิ้นออกมาจากกล่องตรวจดูความเรียบร้อยและประกอบสินค้า โดยวีดีโอมีความชัดเจนและจบภายในคลิปเดียว โดยไม่มีการหันมุมกล้องไปในทิศทางอื่นที่ออกจากกล่องและตัวสินค้า เพื่อเป็นหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าสินค้านั้นเสียหายจากตัวสินค้าเองหรืออุปกรณ์ไม่ครบ 

3 ) การเคลมสินค้า กรณีการจัดส่งโดยขนส่งเอกชน กรุณาแจ้งเคลมสินค้าภายใน3วันนับจากวันได้รับสินค้า โดยยึดสถานะการรับสินค้าจากบริษัทขนส่งเอกชน แจ้งเคลมสินค้าทางLine: @wayu-thailand และขอสงวนสิทธิ์งดรับเคลมสินค้าหากลูกค้าไม่มีคลิปวิดีโอ การแกะกล่องและประกอบสินค้า เนื่องจากไม่มีหลักฐานและไม่สามารถตรวจสอบได้
4 ) การเคลมสินค้าหลังการใช้งานแล้วเกิดปัญหาหรือความเสียหาย
ขั้นตอนการส่งเคลม : แจ้งเคลมสินค้าทางLine: @wayu-thailand และส่งสินค้าหรือเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องการเคลมมาที่ บริษัท เอนริชนัตถ์ จำกัด หากสินค้าอยู่ในเงื่อนการรับประกัน บริษัทฯจะซ่อมและจัดส่งคืนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5 ) บริษัทฯจะซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ในชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายหรือเกิดปัญหา 
6 ) ระยะเวลารับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติแม้ว่าสินค้าจะยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ก็ตาม โดยนับจากวันซื้อสินค้า เป็นระยะเวลา1ปี

7 )การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้
o   สินค้าที่ชำรุดหรือมีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว ทะลุ
o   สินค้าถูกแกะ ถูกงัด มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากรูปแบบการใช้งานปกติตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้าที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือเอกสารแสดงรายการสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์
o   สินค้าที่เกิดความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน
o   สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) และจากแมลงและสัตว์
o   สินค้าที่เกิดความเสียหายโดยเจตนา
o   สินค้าที่เกิดความเสียหายโดยของเหลว/น้ำ
o   การรับประกันจะไม่รวมถึงวัสดุ/อะไหล่ ที่ต้องเปลี่ยนตามการใช้งาน เช่น เบาะ , ผ้ารองคอ , รีโมทคอนโทรล , อะแดปเตอร์


รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com